Project Management

Voor de realisatie van een project zijn drie aspecten van doorslaggevende betekenis op de realisatie van het project.

Mensen en organisatie hiervan bewust maken en houden, leidt tot het gewenste resultaat